Garantie

Garantie

Op de door ComposietExpert.nl geleverde composiet artikelen wordt een garantie gegeven conform de door de fabrikant afgegeven garanties dan wel een garantie voor de looptijd van minimaal 1 jaar (indien de garantie langer is wordt dit per product aangegeven). Onze en de fabrieksgarantie doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. 

Naast de fabrieksgarantie zit er op onze producten een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

- Wij verwijzen altijd naar onze montage handleidingen op onze website om uw garantie te behouden. De juiste verwerking (zoals tussenruimte voor werking van hout) van tuinhout voorkomt vroegtijdige problemen. Bij twijfel kunt u altijd vooraf contact met ons opnemen voor constructie-advies.

- Wij adviseren klanten tuinhout na levering meteen te verwerken. Hout is immers een natuurproduct. Bij opslag in (warme) garages of in de zon heeft u kans op extreme werking.

- Uw garantie vervalt indien u artikelen toepast op een wijze waarvoor deze niet bedoeld zijn en bij normale slijtage (zoals het dek van vlonders en vergrijzing van hout door UV straling). Om uw garantie te behouden dient u uw contructies (zoals schuttingen, vlonders, beschoeiingen) van uitsluitend materialen van
ComposietExpert.nl te vervaardigen. Onze artikelen zijn bedoeld voor de particuliere markt en niet voor industriële toepassingen.

-  Bij het verwerken van tuinhoutproducten (zoals bijvoorbeeld tuinhuis, vlonder, schutting, beschoeiing) is de onderliggende bodem veelal de basis. Wij adviseren ten alle tijde een bodemspecialist en/of uw gemeente te raadplegen alvorens te gaan bouwen. In de stappenplannen / bouwtips op de site zijn algemene montage adviezen en spelregels opgenomen ter verwerken van de tuinhoutproducten. Specifiek (lokaal) voorkomende slappe klei / zandlagen, opgehoogde grond en/of oxiderende veenlagen en dergelijke kunnen (na verloop van tijd) schade aan genoemde bouwwerken geven. Enige aansprakelijkheid inzake dezen en/of kostenvergoeding na schade is dan ook door ons uitgesloten binnen de garantie.

U kunt geen beroep doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke of per email toestemming van ons het product verwerkt is in een alternatieve toepassing. Ook mag u geen wijzigingen hebben aangebracht en/of het product gebruikt hebben voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. U bent eveneens ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor berekeningen omtrent draagconstructies. Totslot valt weerschade, waaronder ook stormschade valt, buiten de garantie.

Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de artikelen vergoeden en geen derdenkosten en vervolgkosten.
 
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw factuur. Eventuele bijkomende kosten of kosten voor montage of demontage worden niet door
ComposietExpert.nl vergoed.